Tiskové řešení MyQ

MyQ MyQ je unikátní tiskové řešení, které umožňuje efektivní správu tiskových služeb počínaje rozúčtováním tiskových nákladů, přes zabezpečení tiskových a kopírovaných úloh, on-line monitorování všech tiskových zařízení, scan management, správu lokálního tisku, až po kreditní účtování nebo grafické zpracování reportů. Jako jediný produkt na trhu navíc obsahuje integrovaný servisní modul.

 

MyQ je první systém na světě, který:

 • spojil funkce tiskového a servisního modulu do jednoho systému
 • komplexně pokrývá všechny tiskové potřeby zákazníků a jejich partnerů
 • existuje ve verzi zdarma bez omezení času či počtu uživatelů

TISKOVÝ MODUL

 • univerzální podpora více než 2000 zařízení od 26 výrobců (nové modely certifikujeme ZDARMA)
 • přesné účtování tisku na uživatele, oddělení, zařízení a projekty
 • funkce vyzvednutí tisku na libovolném zařízení či lokalitě (follow me)
 • zjednodušené skenování a faxování
 • kreditní účtování, tiskové kvóty a restrikce
 • přes 80 grafických reportů s možností snadné tvorby na míru

SERVISNÍ MODUL

 • automatická evidence a objednávání spotřebního materiálu
 • automatické hlášení problémů a jejich eskalací
 • evidence servisních smluv a kontrola plnění SLA
 • plnohodnotný objednávkový systém
 • profesionální účtování outsourcingových projektů

 

Mám zájem o tuto službu Zaslat dotaz

Proč právě MyQ

Postavte se na vlastní nohy a řiďte své tisky efektivně. MyQ vám dodá stabilitu díky třem základním pilířům:

Úspory | Monitoring | Bezpečnost

MyQ Servisní modul

MyQ je první systém na světě, který spojil funkce tiskového a servisního modulu do jednoho celku.

Chcete:

 • ušetřit čas a peníze?
 • snížit riziko ztráty či krádeží?
 • odstranit chybovost v objednávkách?
 • lépe kontrolovat plnění objednaných služeb?
 • efektivněji využít čas svých zaměstnanců?

Servisní modul usnadňuje dohled nad stroji a servisními zásahy, optimalizuje evidenci a objednávání spotřebního materiálu a eliminuje možnost lidských chyb při objednávání materiálu. Servisní modul je skvělým pomocníkem i tam, kde zákazník platí za pronájem strojů na bázi kliků, protože poskytuje podrobné informace o vytíženosti stroje, které může zákazník okamžitě využít pro jednání s dodavatelem těchto služeb. Vstupní investice se tak rychle vrátí díky značným úsporám.

Funkce Servisního modulu Jak Servisní modul fungujeAktivace Servisního moduluÚčtování Servisního moduluVýhody Servisního modulu

Proč právě MyQ

ÚSPORY

Úspora nákladů vynaložených za tiskové služby je bezesporu nejdůležitějším faktorem, který manažery přivádí k tiskovému řešení MyQ. Úspory přináší MyQ hned v několika ohledech.

Centralizace tiskových služeb

 • Malé osobní tiskárny s drahým provozem jsou nahrazeny úsporným multifunkčním zařízením, které samo o sobě sníží tiskové náklady až na třetinu.
 • MyQ terminál umožní využívání funkce odloženého tisku a zabrání tak možnému zneužití vytištěných dokumentů neoprávněnou osobou, takže není důvod obávat se sdíleného zařízení.

Omezení soukromých a nepotřebných tisků

 • Monitoring tiskových úloh nutí zaměstnance omezit tisk soukromých dokumentů.
 • Sledování tiskových nákladů u každého přimějí zaměstnance přemýšlet o nutnosti tisku každého dokumentu.

Omezení firemních tisků

 • Uživatelé mohou pohodlně přes webové rozhraní zrušit tiskové úlohy, které poslali na tiskárnu omylem, nebo tisky, které se ještě před vyzvednutím na tiskovém zařízení ukázaly nepotřebné.

Úspora času zaměstnanců – follow me

 • Uživatelé netisknou na konkrétní tiskárnu, ale do své tiskové fronty, kde je úloha uložena a čeká na jejich přihlášení k tiskovému zařízení.
 • Zaměstnanci nemusí čekat, až se vytisknou úlohy jejich kolegům, až kolegové skončí skenování nebo kopírování. Přejdou jen k jinému zařízení a vytisknou si svou úlohu jinde bez nutnosti vracet se k počítači.

Úspora času správce IT

 • Veškerá správa systému MyQ probíhá přes webové rozhraní.
 • Instalace nových zařízení je do značné míry zautomatizovaná.
 • Díky integrovanému servisnímu modulu má správce vždy aktuální informace o stavu jednotlivých zařízení, aniž by je musel obcházet.

^ nahoru ^

MONITORING

Po nasazení systému MyQ má správce sítě k dispozici velmi podrobný přehled všech činností týkajících se tisku, kopírování, skenování i dalších souvisejících činností.

Tisková zařízení

 • Stav tiskových zařízení se sleduje z jednoho místa bez ohledu na výrobce a model zařízení.
 • Správce získá okamžitě údaje o aktuálním stavu zařízení a terminálu, počtu celkem vytištěných stran nebo vytížení jednotlivých strojů za konkrétní časové období.

Statistika uživatelů a skupin uživatelů

 • Uživatelé si mohou zobrazit vlastní statistiku přes webové rozhraní.
 • Správce může sledovat statistiky všech uživatelů i skupin.
 • Lze nastavit zasílání pravidelných reportů e-mailem.
 • Díky podrobným záznamům lze dohledat přesný čas konkrétního tisku či přístupu uživatele na libovolném zařízení v síti.

Reálné náklady na tisk

 • U každého tiskového zařízení lze nastavit odpovídající náklady na tisk a kopírování.
 • Z poskytovaných statistik lze velice jednoduše sledovat reálné náklady na provoz a porovnat efektivitu využití jednotlivých zařízení.

^ nahoru ^

BEZPEČNOST

Zabezpečení tisku pomocí MyQ zahrnuje jak technické zabezpečení přenášených dat, tak zabezpečení tištěných dokumentů a citlivých dat, která mohou obsahovat.

Zabezpečený tisk

 • Tiskové úlohy se netisknou okamžitě, ale čekají v osobní tiskové frontě uživatele na jeho identifikaci.
 • Uživatel se identifikuje pomocí ID karty, PINu nebo jména a hesla.
 • Tam, kde je to nutné, lze nastavit dvoustupňové ověřování pomocí kombinace dvou identifikátorů – ID karty a PINu nebo ID karty a hesla.

Zabezpečený přístup

 • Pokud je zařízení vybaveno MyQ terminálem, mohou na něm skenovat nebo kopírovat jen oprávnění uživatelé, kteří se identifikují ID kartou nebo PINem.

Soukromá fronta

 • Pro ty uživatele, kteří tisknou mimořádně citlivá data, lze nastavit automatické mazání tiskových úloh ze serveru okamžitě po vytištění.
 • Soukromá fronta bývá často využívána pro tisky finančního a mzdového oddělení, nebo pro management společnosti.

Šifrování dat

 • Veškerá přenesená data mezi MyQ serverem a terminálem jsou šifrována algoritmem AES.

^ nahoru ^

MyQ Servisní modul

Funkce Servisního modulu

 • automatická evidence a objednávání spotřebního materiálu
 • automatické hlášení problémů a jejich eskalací
 • evidence servisních smluv a kontrola plnění SLA
 • plnohodnotný objednávkový systém
 • profesionální účtování outsourcingových projektů

^ nahoru ^

Jak Servisní modul funguje

Servisní modul automaticky sleduje stavy všech tiskových zařízení v síti, stejně jako jejich zásobu spotřebního materiálu. Současně eviduje skladové zásoby spotřebního materiálu. Podle stavů měřidel na jednotlivých strojích propočítává spotřebu.

 • objednávání spotřebního materiálu - systém automaticky vytváří objednávku, kterou odesílá na servisní centrum (dodavateli), nebo návrh objednávky, který zasílá odpovědné osobě ke schválení
 • objednávání servisních zásahů - pokud systém identifikuje situaci vyžadující servisní zásah, automaticky odešle e-mail nebo sms zprávu odpovědné osobě, pokud nedojde k vyřešení problému v určitém časovém limitu, kontaktuje systém zastupující osobu

^ nahoru ^

Aktivace Servisního modulu

Servisní modul je integrovanou součástí systému MyQ ve verzích Business a BusinessPro. Pro jeho aktivaci již tedy není třeba instalovat žádný další software či upgrade.

K aktivaci Servisního modulu je třeba kontaktovat dodavatele systému, který připraví smlouvu a provede příslušná nastavení v rámci servisního centra. Odesláním aktivačních e-mailů dojde k aktivaci Servisního modulu, který začne odesílat údaje do servisního centra.

^ nahoru ^

Účtování Servisního modulu

Účtování funguje na bázi předplacených kreditů. Možnosti čerpání kreditů jsou velice variabilní - například 50 kreditů lze vyčerpat na 1 stroji za 50 měsíců, na 2 strojích za 25 měsíců či na 50 strojích za 1 měsíc atd.

^ nahoru ^

Výhody Servisního modulu

Uživatelé už nemusí

 • hlásit, že tiskárně došel toner - Systém neustále kontroluje stav tonerů, papíru a dalšího spotřebního materiálu u všech strojů. Jakmile materiál dojde, MyQ odešle zprávu (e-mail nebo sms) odpovědné osobě.
 • volat o pomoc, když se zasekne papír - Pokud se nepodaří vyprostit vzpříčený papír ve stanoveném čase, MyQ automaticky zavolá příslušného odborníka.
 • čekat na servisní zásah - Nefunguje tiskové zařízení? Zbývající tisky lze vyzvednout na jakékoliv jiné funkční tiskárně pomocí funkce follow me. MyQ si opravu zajistí automaticky.

IT správci už nemusí

 • informovat o své nepřítomnosti - Pokud správce není z jakéhokoliv důvodu dostupný a nezareaguje na zprávu systému v obvyklém čase, MyQ automaticky požádá o zásah kolegu či zástupce.
 • zírat do monitorovacích systémů - Není nutné tisková zařízení sledovat. Systém vše monitoruje automaticky a v případě nutného zásahu zašle odpovědné osobě zprávu.
 • odhadovat, kolik tonerů objednat na sklad - MyQ jako první na světě zohledňuje při výpočtu spotřeby tonerů také měnící se objem tisku, výši pokrytí, dobu dodání a řadu dalších parametrů. Navíc dokáže optimalizovat skladové zásoby pro všechna zařízení v budově, která používají stejný typ spotřebního materiálu, což umožňuje snížit rezervy na minimum, a přitom nenarušit plynulý chod tiskových služeb.
 • ztrácet čas inventurami - Systém eviduje kompletně pohyb a spotřebu materiálu, tedy od přijetí objednané položky na sklad až po její konečné použití. Inventura se tedy omezuje pouze kontrolu aktuálního fyzického stavu skladu s evidencí MyQ. Eliminují se tak i rizika krádeže či ztráty spotřebního materiálu z nedbalosti. 
 • hlídat plnění sjednaných služeb - Servisní smlouva má svůj efekt pouze v případě, kdy je možné rozumně kontrolovat všechny její důležité parametry. Proto je v MyQ možné tyto parametry definovat a umožnit tak například automatické objednání preventivní údržby či přístup ke kompletní historii prováděných zásahů. 
 • řešit, jak spolehlivě odeslat objednávku - Objednávka je servisním modulem odeslána do servisního centra se všemi potřebnými údaji, které poslouží pro co nejlepší návrh řešení.

^ nahoru ^

autorizovaný dealer/servis

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby